Logo CDER

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المديرية العامة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجى

مركز تنمية الطاقات المتجددة

دراسة حقول الرياح في الجزائر

بودية سيدي محمد

دراسة حقول الرياح في الجزائر

التزمت الجزائر مؤخرا في مرحلة جديدة من إستغلال الطاقات المتجددة، مع برنامج حكومي يتضمن إنتاج 22 جيغا واط من الكهرباء من مصدر متجدد بحلول سنة 2030.

دراسة حقول الرياح في الجزائر
تحميل