Logo CDER

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المديرية العامة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجى

مركز تنمية الطاقات المتجددة

مصلحة الوسائل العامة

- نجيب دحام :مسؤول مصلحة الوسائل العامة، مسير بحث مستوى 02

E-mail :n.dahame@cder.dz

المشتريات

عبد النور برزاق

المخزن

- مهدي جواب

- براهيم غرمين

الإستنساخ

ورشة الدراسات والإنجازات الميكانيكية

- عبد الرحمان بوعداد :مسؤول الورشة

- الهادي محمد حدو

- مهدي كتيب

- عبد الغاني بوعزة

- حسين جمعاوي

- رضوان بغواو

ورشة الدارسات والإنجازات المعمارية والبيومناحية

-  سيد أحمد حوميل

وحدة الهاتف

- فاتن مهدي

- رشيد مسيلي

المصلحة الداخلية

- سيدعلي خلوف

- أمين حريشة

- أمين بوشلوح

- ناصر قراس

- عبد الحكيم عبداوي

- عبد العزيز عرواو

- حديدي مليكة

- عادل فتيحة

- منصوري فتيحة

- حفايظ كميلية

- نعيمة بوكريس

- مشري فريد

- لعلاما نورالدين

المقهى

- مصطفى زرزور

- موقف السيارات

- ناصر بوسلامة

- سكندر إسماعيل

- لطماني رمضان

- حموش فاتح

- بوزيان حسين

- كمال علي خوجة

- أمانة المشتريات العامة

- مقران فتيحة عبلة

- مكتب التنظيم الداخلي

- بوشلوح محمد

- فراوسن حكيم

- مسؤول الملحة الداخلية

- طواهرية شعبان